Bare USA, Sveits og Sverige bruker mer penger enn Norge pr. student;

det viser OECDs rapport ’Education at a Glance’ fra 2009. Mens Norge brukte litt i overkant av 16 000 USD per student, var gjennomsnittet for OECD-landene rundt 12 000 USD.  USA topper listen med 25 000 USD pr student. Dette i følge OECD.

– Norske universiteter og høyskoler har større ressurser, mer frihet og bedre infrastruktur enn de aller fleste; det sier Bjørn Stensaker, assisterende direktør for NIFU Step, i en kommentar til Aftenposten. PĂĄ direkte spørsmĂĄl fra Aftenpostens journalist svarer Stensaker at han synes sektoren syter og klager for mye.  UiO-rektor Ottersen mener Stensakers karakteristikk av sektoren er uverdig, i følge Aftenposten, og ber om at debatten føres pĂĄ et annet nivĂĄ.

Siste uke i mai ble nasjonalt fakultetsmøte avholdt i Stavanger.  Marianne Harg, president i Tekna, og leder av Handlingsromutvalget, redegjor for hovedtrekkene i ’Handlingsrom for kvalitet’. Harg poengterte at universitetene nok har et større handlingsrom enn sektoren selv var klar over; sektoren må imidlertid ha vilje og evne til å utnytte det handlingsrommet som faktisk eksisterer. Veksten i tildelinger fra departementet har de siste 7 årene vært nær 15 %; likevel opplever de enkelte institusjonene å ha mindre penger enn før.  Forklaringen er delvis økt opptak av studenter og en overoptimistisk etablering av nye og kostbare studietilbud og masterprogrammer.

For vårt fakultet er det aller viktigste: 1) full økonomisk inndekning for faktiske kostnader knyttet til hver studieplass og 2) tilpassing av antall studenter til våre økonomiske rammer. Det er imidlertid lite grunn til å tro på en vesentlig økning i grunnbevilgningene til sektoren de nærmeste årene; handlingsom må vi dermed selv evne skape med de virkemidler som er gitt oss.

Stengt for kommentarer.

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.