– Det er veldig skuffende at doktorgradsstudenter blir tatt i juks.

Dette sier professor i etikk Alexander Cappelen ved NHH i en kommentar i VGs oppslag denne uken om PhD-studentene som er tatt i er tatt i juks på eksamen i vitenskapsteori og etikk ved blant annet vårt fakultet. Sakene det gjelder omhandler i all hovedsak bruk av andres tekst i egne oppgaver uten å kreditere/referere opphavspersonen og er i så måte i strid med åndsverksloven. Den enkelte students bevegegrunn og bevissthet rundt handlingen i disse sakene skal jeg ikke spekulere. Vi kan imidlertid ikke utelukke at deres synes på rettigheter til åndsverk er annerledes enn det åndsverksloven legger til grunn, jfr. diskusjoner om fildeling. 

Studentene de omtale sakene gjelder ved vårt fakultet har fått sine forhold behandlet, pådømt og har gjort opp for seg.  Forholdet skal derfor ikke få ytterligere konsekvenser de aktuelle PhD studentene.

Eksamensjuks er naturligvis generelt alvorlig; paradoksalt blir det imidlertid når juks forekommer i et kurs hvor PhD-studentene nettopp skal lære om forskningsetikk og -redelighet. Vi må i ettertid stille oss spørsmål om hvorvidt vi har lyktes med å kommunisere viktigheten av redelighet i forskning, og at redelighet i forskning er avgjørende for vår troverdighet.  Moderne forskningsresultater kan ha omfattende samfunnsmessige konsekvenser og beslutningstakere som bygger sine avgjørelser på råd fra forskere må kunne feste lit til de råd som gis.

Spektakulært forskningsfusk skjer med jevne mellomrom og kan nok aldri helt unngås. Disse er imidlertid ikke mange og selv om konsekvensene av de enkelte saker kan være stor utgjør de trolig ikke et betydelig samfunnsmessig problem samlet, med unntak av generelt omdømmetap.  Omfanget av lemfeldig omgang med data, utelatelse av enkeltdata som ikke passer inn og lignende er kanskje mer vanlig enn vi liker å tenke på. I en artikkel i Morgenbladet om forskningsfusk hevdet jeg at vi i større grad burde fokusere på å komme denne type fusk til livs gjennom å bygge en sunn forskningskultur; PhD kurs i vitenskapsteori og etikk er nettopp ett slikt tiltak.

Stengt for kommentarer.

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.