Fritt Ord med økonomisk støtte til læringssenter for realfagsstudentene ved UiO

Realfagsstudentene ved UiO er ’henvist til små, mørke og bortgjemte enklaver’ skriver Aftenposten den 22. mai. Mens studentene ved jus, humaniora og samfunnsfag har fått nye og moderne arbeidsplasser ved de respektive fakultetsbibliotekene, må altså realfagstudentene slite med lite egnede lokaler. ’Kanskje er dette miljøet greit for den klassiske ’nerd’ som ville bli astronaut da han var liten’, sier leder ved realfagsbiblioteket ved UiO, men er samtidig klar på at det stilles helt andre krav til et konkurransedyktig læringsmiljø. Camilla Schreiner, forsker ved Naturfagssenteret ved UiO, påpeker ar jenter stiller høyere krav til sitt studiested enn gutter og at et moderne læringssenter er viktig for rekruttering av jenter til realfagsstudier.  

Ved vårt eget fakultet har vi i lengre tid samarbeidet med Universitetsbiblioteket ved UiB om et nytt og moderne læringssenter i Realfagsbygget. Også vi mener at et tidsriktig læringssenter vil ha positiv innvirkning både på læringsmiljøet og rekruttering. Det er imidlertid fortsatt noe uklart hvor raskt det nye læringssenteret kan stå klart.

UiO har selv ikke økonomisk styrke til å tilby realfagsstudentene et nytt læringssenter; Fritt Ord har derfor gått inn med en delbevilgning på 4 mill. kroner, forteller Aftenposten.  Fritt Ord ønsker å rette søkelyset mot realfagenes rolle i norsk offentlighet, forteller Fritt Ords direktør til Aftenposten; investeringene i nytt realfagsbibliotek ved UiO er et ledd i denne satsningen.

All honnør til Fritt Ord; realfagene trenger drahjelp.  Realfagenes stilling i norske offentlighet og samfunnsdebatt vil imidlertid ikke kunne styrkes dersom vi selv ikke ønsker og evner å prioritere oppgaven. Om vi fortsatt skal holde oss til de ’små, mørke og bortgjemte enklaver’ er i første rekke vårt eget valg !

Stengt for kommentarer.

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.