– Men også forskningsvirksomheten må ta en del av skylden,

det skriver På Høyden om ’midlertidig ansatte i denne ”problematiske” gruppen’.  På Høyden fortsetter: – Ettersom universitetet og forskningen blir mer og mer avhengig av eksterne midler, som i tillegg fordeler seg ujevnt mellom fagmiljøer og over tid, blir det tatt i bruk midlertidig ansatte forskere for å øke forskningskapasiteten.

Det er helt korrekt at en stadig større del av vår forskning finansierer med eksterne midler; målsetningen for vårt fakultet er i tillegg at denne andelen skal øke ytterligere !  Ekstern finansiering er det virkemiddelet vi har for å videreutvikle vår forskning både i omfang og kvalitet.  Ekstern finansiering fra Forskningsrådet, EU og andre kilder oppnås i skarp konkurranse med andre, dyktige forskningsgrupper nasjonalt og internasjonalt.  Betydelig eksternfinansiering er i seg selv en suksessindikator og en forutsetning for at vi skal evne å virkeliggjøre rektors visjon om UiB som et internasjonalt synelig forskningsuniversitet.

Forskerforbundet setter med rette søkelys på bruk av midlertidig ansettelser i sektoren; fagforeningen har både rett og plikt til å tale de ansattes sak. I enkelte deler av sektoren er da også antallet midlertidig ansatte svært høyt; dette gjelder eksempelvis Institutt for Kreftforskning i Oslo med 60%-70% midlertidig ansatte og med en betydelig andel med flere 10-år med ansettelse bak seg ved instituttet. Midlertidige forskerstillinger trenger i seg selv ikke være en ulempe for en ung og levende forsker; tvert i mot kan tilgang til midlertidige stillinger være et viktig virkemiddel tidlig i karrieren.  Problemet oppstår når andelen midlertidige stillinger blir uforholdsmessig stort og når den videre karriereveien inn i faste vitenskapelige stillinger ikke eksisterer.

Ved vårt fakultet har vi et  beskjedent antall midlertidig ansatte av det På Høyden omtaler som den ’problematiske gruppen’.  For oss er dette verdifulle medarbeidere som utfører en viktig og fullverdig jobb.  Dette er mennesker som representerer en resurs – ikke en problematisk gruppe ! Jeg er informert om at enkelte midlertidig ansatte har henvendt seg til fakultetssekretariatet og uttrykt bekymring for at de åpenbart er uønsket; jeg ønsker å presisere at våre arbeidstakere er vår viktigste resurs – uansett om du er fast eller midlertidig ansatt, forsker eller rådgiver, kvinne eller mann !

Stengt for kommentarer.

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.