10% flere søkere til realfag, men uendret antall studenter…

…dette kan bli resultatet dersom vi ikke får økonomi til å opprette flere studieplasser til høsten.  Tidligere i år spurte departementet UiB om hvor mange ekstra studieplasser vi ville kunne opprette. Svaret fra vårt fakultet var 50 studieplasser for 2010 og ytterligere 20 for 2011, forutsatt at disse fullfinansieres.  

Rett i forkant av regjeringens budsjettkonferanse på Thorbjørnrud signaliserer Sigbjørn Johnsen økonomiske innstramninger i 2011; dette forskutteres nå med et svært stramt revidert nasjonalbudsjett for 2010. Sigmund Grønmo er skuffet over at regjeringen ikke oppretter flere studieplasser, skriver På Høyden i en kommentar til revidert nasjonalbudsjett.

Nasjonalt har det vært en nedgang i antall søkere til høyere utdanning  – UiB er unntaket. I en kommentar til det svært så stramme revidert nasjonalbudsjett for 2010, sier lederen i Norsk Studentunion, Anne Karine Nymoen til Forskerforum.no at: – Vi er ikke overrasket, spesielt når vi ikke fikk noen økning i antall studiesøkende sammenlignet med i fjor, men vi håper fortsatt at regjeringen vil satse på studenter og høyere utdanning i budsjettet til høsten. For UiB – og vårt fakultet- representerer dette en spesiell utfordring. Med færre søkere nasjonalt og ingen ekstra penger til nye studieplasser over inneværende nasjonalbudsjett er det trolig ikke mulig for oss å ta imot de ekstra studentene som tross alt ønsker høyere utdanning ved UiB.

Signalene fra finansministeren er og blir klare: vi kan i liten grad forvente økning i budsjettene til universitetssektoren.  Dette har naturligvis konsekvenser for utdanning, men også for forskning. Revidert nasjonalbudsjett og finansministerens uttalelser i forkant av budsjettkonferanse på Thorbjørnrud forsterker hva jeg har hevdet tidligere: – Dersom vi ved vårt fakultet skal greie å øke omfanget og bedre kvaliteten av vår egen forskning må dette skje gjennom økt eksternfinansiering – det er lite realistisk å forvente en vesentlig økning i grunnbevilgningen til forskning, Dekanbloggen 10. april.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.