-Realfag for velstandsvekst

Under denne tittelen kommenterer Trond Lien Regjeringens realfagsstrategi i en kronikk i Teknisk Ukeblad, 6. mai. ’Strategidokumentet inneholder mye positivt, men er ikke på langt nær ambisiøst nok’, sier Lien. Han er bekymret over langvarig svekkingen av realfagene samtidig som realfagskompetanse er kritisk for vår fremtidige verdiskapning og velferd.

Lien sier også at i høyere utdanning er ’utstyrsmangel og utdatert laboratorieutstyr et problem’ og tar til orde for øremerkede midler til vitenskapelig utstyr.  

Da søkertallene fra Samordna Opptak (SO) ble kjent og fakultetet kunne glede seg over en økning i søkermassen på 10% tok Trond Lien kontakt med rektor og undertegnede med ønske om å besøke oss.  Vi ser frem til besøket og gleder oss til å drøfte konstruktive tiltak for styrking av realfagene.

Trond Lie er cand. philol. i historie fra NTNU, andre nestleder og Frps fraksjonsleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (KUF).

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.