Dialogmøte med Forskningsrådet

Fredag denne uken inviterte Forskningsrådet til dialogmøte med fakultetet. Ulike virkemidler for finansiering av forskning var – naturlig nok – sentralt tema i diskusjonen.  Forskningsrådet introduserer en ny modell for prosjektfinansiering som i langt større grad enn tidligere tillater fullfinansiering ved at nedskrivning av større utstyr inngår.  Dette åpner for nye muligheter for investeringer i utstyr som inngår i mange prosjekter over flere år; ordningen gir oss dermed større handlingsrom.

Vi trenger mer penger til frie prosjekter; dette ble klart kommunisert til Forskningsrådet under dialogmøtet. Forskningsrådets hovedstyre er av samme oppfatning og har fremmet forslag om økte rammer til fri prosjektstøtte ovenfor Kunnskapsdepartementer (KD). Departementet er også er av samme oppfatning, men er avhengig av å få gjennomslag for økte midler innad i regjeringen.

– Vi inviterer herved til dialog med Forskningsrådet og politiske myndigheter om hvordan den frie grunnforskningen kan få bedre kår, skriver UiO rektor Ole Petter Ottersen i en kommentar i Aftenposten fredag denne uken. Forskningsrådet og KD er allerede på laget, Ole Petter ! Her gjelder det å overbevise de andre regjerningsmedlemmene om at mer penger til frie forskningsprosjekter også er i sektordepartementenes interesse. Her er utfordringene betydelige !

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.