Nye instituttledere på plass

Denne uken har Jarle Berntsen og Petter Bjørstad sine første arbeidsdager som ledere ved henholdsvis Institutt for informatikk og Matematisk institutt.  Geir Anton Johansen har allerede rukket å virke noen tid som leder for Institutt for fysikk og teknologi. Dermed er alle nye instituttledere på plass. Stor takk til de avtroppende lederne Jan Petter Hansen, Torleiv Kløve, Stein Arild Strømme og vikaren Helge Dahle for vel utført arbeid ved de respektive institutter.

Alle instituttene ved fakultetet går store utfordringer i møte det nærmeste året. Særlig de fagstrategiske og budsjettmessige utfordringene vil sette store krav til oss og dermed også godt lederskap. Mer og bedre forskning – under økonomisk stramme betingelser – er én av flere utfordringer. Økt søkning til en rekke av våre studier dette året er en annen, men gledelig utfordring.    

God ledelse er avgjørende for et godt og fruktbart arbeidsmiljø – jeg er sikker på at de nye instituttlederne tar denne oppgaven på største alvor.

Oppgaven som instituttleder er ikke begrenset til å bestyre det enkelte institutt, men omfatter også ansvar for helhetlig utvikling av realfagsforskning og –utdanning ved UiB.  Jeg ønsker de nye instituttlederne velkommen til store og spennende oppgaver i denne 4-års perioden !

Stengt for kommentarer.

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.