KDs ’beretning om rikets tilstand’ nå tilgjengelig

Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner er Kunnskapsdepartementets variant av ’beretning om rikets tilstand’ – i hvert fall på forsknings og utdanningsfronten.

Her kan vi lese at UiB mottok nær 32 mill NOK i forskningsbidrag fra EU i 2009; dette er kun litt mindre enn våre venner på østlandet hvor UiO håvet inn 36 mill NOK. Når vi vet at vårt fakultet står for omtrent halvparten av alle EU-prosjekter ved universitetet kan vi si oss svært godt fornøyd med uttellingen av våre EU-søknader !

Vi skal likevel intensivere vårt arbeid med eksternfinansiering, særlig mot EU.  Fakultetet har derfor utlyst en stilling som forskningsrådgiver – vedkommende skal bidra til at flere og bedre søknader går ut fra våre fagmiljøer.

Stengt for kommentarer.

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.