Sterk søkning til disiplinfagene !

Søkningen til fysikk, kjemi, biologi og matematikk har økt med nær 10 % sammenlignet med 2009; dette viser tall fra Samordna Opptak (SO) som akkurat er gjort tilgjengelig. Dette er særdeles hyggelig når vi vet at 2009 også var et godt år.  Molekylærbiologi stiller her i en særklasse med en økt søkning på over 45 % – også for kjemi er det en gledelig økning på 20 %!

Teknologiske fag ved UiB opplever noe redusert søkning sammenlignet med 2009 med en særlig markant reduksjon i antall søknader til petroleumsteknologi på i overkant av 20 %. Da skal vi huske på at det fortsatt er 2 søkere pr. studieplass – petroleumsteknologi er dermed fortsatt et svært ettertraktet studium.  Også fiskehelsestudiet har en tilsvarende reduksjon i søkning.

Den suverene vinner en er imidlertid datavitenskap som kan glede seg over en økning i søkermassen på nær 65 % ! Av våre studietilbud innen informatikk er dette det mest teoretisk krevende.

Særlig adjunktutdanningen, men også lektorutdanningen, i matematikk og naturvitenskap erfarer en nedgang i søkningen.  Dette er kanskje spesielt utfordrende tatt i betraktning det store behovet for realfagkompetente lærere i skoleverket.

Søkertallene fra SO kan tyde på en renessanse for disiplinfagene på bekostning av de mer anvendte og yrkesrettede – denne gangen.

Stengt for kommentarer.

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.