Christiekonferanse i Christie ånd – universitetet som samfunnsaktør

Christiekonferansen i Bergen er et helt nytt møtested mellom akademia og samfunn i Norge, skriver kulturredaktør Knut Olav Åmås på Aftenpostens nettsider, men legger til: – det var bedrøvelig få næringslivsfolk, kulturledere og andre utenfra til stede i går.

Uansatt, gårsdagens svært så vellykkede Christiekonferanse vitner om at UiB tar sin rolle som samfunnsaktør og medspiller i nasjonal og internasjonal verdiskaping på alvor.  For vårt fakultet er naturligvis internasjonale forskerrelasjoner avgjørende; vår rolle som lokal forskningsbase og utdanningsinstitusjon til beste for et dynamisk og kunnskapsbasert næringsliv er imidlertid også en sentral del av vår samfunnsrolle. 

Paul Chaffey, direktør i Abelia utfordret forskningsuniversitetene på hva skal til for at vi fremstår som et internasjonalt attraktivt innovasjonsmiljø. Her kan vi bare lykkes gjennom et nært samarbeid med en sterk instituttsektor, profesjonell tilrettelegging for samarbeid med innovasjonspartnere og infrastruktur til inkubatorvirksomhet. Samtidig er det viktig å bevare universitetets egenart og avklare hvilken rolle vi skal spille i forhold til øvrige aktører.

Inga Berre, førsteamanuensis ved Matematisk institutt, demonstrerte på en glimrende måte hvordan solide matematikkunnskaper kommer til anvendelse gjennom sitt foredrag ’Matematikk i undergrunnen – viktig for omverden’. Solid grunnkunnskap er så definitivt en forutsetning for anvendelse!

Erna Solberg, leder i Høyre, påpekte at Norge ikke bare ligger lavt når det gjelder investeringer i forskning, utvikling og innovasjon, vi øker også i langt mindre grad enn andre land – vi taper dermed kontinuerlig terreng. Solberg sa dette ikke måtte bli tema for enda flere seminarer, men gjenstand for handling. Utfordringen gikk til statsråd Tora Aasland – men også til sektoren.

Stengt for kommentarer.

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.