UiO kollega ikke fornøyd med Forskningsrådets nye utstyrspolitikk

Forskningsrådet og utstyr — ingen julaften‘ skriver dekankollega Knut Fægri ved UiO på UNIFORUMs nettsider og viser til Forskningsrådets nye utstyrspolitikk. AVIT-programmet er avviklet til fordel for bevilgninger til stor og dyr infrastruktur , jfr, ’God uttelling fra Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur’ av nasjonal karakter, samt muligheter for å avskrive utstyrsinvesteringer gjennom prosjektildelinger fra NFR.

Det er lett å være ening med Knut Fægri i at sektoren har et enormt utstyrsetterslep og at investeringer i moderne vitenskapelig utstyr er avgjørende for at norsk forskning skal være konkurransedyktig i fremtiden. Det blir imidlertid galt når man argumenterer med at: ’Universitetene har på sin side behov for dyrt og tungt utstyr for sin undervisning’. Forskningsrådet har ikke ansvar for å bestykke norske utdanningsinstitusjoner med utstyr til undervisning; adressat for min ærede kollegas kritikk blir dermed feil !

At universiteter og høyskoler har et stort og udekket behov for moderne utstyr til sin ordinære undervisning er udiskutabelt – problematikken er derfor også omtalt i ’Realfag for fremtida’. Det er viktig at utdanningsinstitusjonene samlet legger press på vår eier, Kunnskapsdepartementet, slik at våre bevilgninger fullfinansierer våre studier – da inkludert nedskrivning/faktiske kostnader knyttet til stort og dyrt undervisningsutstyr.

Stengt for kommentarer.

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.