– Det kan enno gå lenge før bergensstudentane kan sjå forelesinga på iPod i parken.

Dette skriver STUDVEST.no.  Nye og elektroniske kommunikasjonsformer kan vise seg å være svært effektive og nyttige som supplement til mer tradisjonelle undervisningsformer.  I tillegg til den læremessige verdien er det viktig for oss å kunne tilby et moderne læringsmiljø dersom vi skal evne å konkurrere om morgendagens studenter.

Web-casting av forelesninger byr på enkelte utfordringer ut over rent teknisk tilretteleggelse, rettigheter til undervisinigsmateriale er ett eksempel. Selv har jeg kun positive erfaringer med distribuering av forelesninger/foredrag – ett eksempel på web-casting av foredrag finner du her.

Jeg vil derfor ta initiativ til å nedsette en arbeidsgruppe for å kartlegge ønsker og muligheter for e-læring ved fakultetet og fremme forslag til et pilotprosjekt. Studentrepresentanter må og skal involveres i dette arbeidet – jeg håper at universitetsbiblioteket også tar utfordringen og deltar i gruppen.

Synspunkter fra studenter og lærere er velkommen !

Stengt for kommentarer.

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.