God uttelling fra Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur

Denne uken fikk geofysikk-miljøet ved fakultetet den gledelige melding at de var tildelt  18 millioner til utstyr til fjernstyrt havovervåking. I tillegg er Geofysisk institutt også involvert i søknad knyttet til NORCOWE (Norwegian Offshore Wind Energy Research Infrastructure) hvor CMR er vertsinstitusjon. Fakultetet er imponert over at våre fagmiljøet er involvert i 2 av de 4 prosjekter som Forskningsrådet valgte å innvilget infrastrukturstøtte !

Tildelingen er første runde i regjerningens nasjonale satsning på forskningsinfrastruktur.  Resursene som tildeles er ment å bedre på en ellers begredelig instrumentpark innen norsk forskning, men på en slik måte at: «Utstyret skal gjøres tilgjengelig for alle relevante forskningsmiljøer og næringer i Norge, ikke bare for miljøene ved institusjonen som skal huse utstyret». Dette sier forskningsminister Tora Aasland til NFR’s nettsider.

Andre miljøer ved vårt fakultet er også i høy grad aktuelle som seriøse søker til senere runder; forutsetningen er at vi greier å samle store deler av de aktuelle nasjonale fagmiljøene bak søknader med UiB som vertsinstitusjon. Å være vertsinstitusjon for nasjonale forskningsinfrastrukturer er en betrodd oppgave vi ønsker å arbeide for !

Stengt for kommentarer.

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.