…om ikke akkurat vårens vakreste eventyr…

Fakultetet avholdt sitt årlige vårseminar på Solstrand torsdag og fredag i denne uke.  Å kalle det vårens vakreste eventyr er vel å ta noe hardt i selv om omgivelse og stemningen innbyr til slike assosiasjoner. Vårseminaret samler instituttledere, leder av større forskningsgrupper, fakultetsstyret og fakultetsledelsen til diskusjon om sentrale utfordringer.  Årets seminar er spesielt viktig fordi det markerer starten på fakultetets og instituttenes strategiarbeid.  Vår rolle i den nasjonale realfagsstrategien, rekruttering som strategisk virkemiddel, utdanning – bredde og kvalitet, konkurransedyktig forskning, randsonen som sentral medspiller i forskning og utvikling samt vårt økonomiske handlingsrom er sentrale tema vi må håndtere.

Rektor tok seg tid til å delta på store deler av seminaret vår – det setter vi stor pris på! Han delte også med oss konklusjonene i Handlingsomutvalget og påpekte at universitetenes økonomiske handlingsrom har blitt vesentlig redusert gjennom de siste årene til tross for økte tildelinger til sektoren.  Økte budsjett har gått til øremerkede tiltak – som i tillegg ikke er fullfinansierte.  Også ved UiB har det økonomiske handlingsrommet minsket og mulighetene til å gjennomføre egne prioriteringer er dermed redusert.

Dersom vi ved vårt fakultet skal greie å øke omfanget og bedre kvaliteten av vår egen forskning må dette skje gjennom økt eksternfinansiering – det er lite realistisk å forvente en vesentlig økning i grunnbevilgningen til forskning. Fakultetets viktigste utfordring blir dermed å legge til rette for at våre forskere kan konkurrere om eksterne forskningsmidler, som for eksempel fra EU.

Marianne Holmedal, studentrepresentant i fakultetsstyret, holdt et tankevekkende innlegg om hvordan rekruttere studenter til våre studier og ikke minst hvordan vi skal sørge for å beholde studentene. Det er avgjørende for oss at vi greier å konkurrere om de dyktige studentene og at vi evner å innfri forventningene til de som velger oss som studiested. Erfaringer og ideer fra studentene er derfor av stor betydning og vil være viktige innspill i fakultetets nye strategi.  Vi takker Marianne for tankevekkende innspill !

Stengt for kommentarer.

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.