Fakultetets HMS-pris til Institutt for Informatikk

Fakultetets HMS-pris er i år til Institutt for Informatikk – prisen ble overrekt inst.leder Marc Bezem under fakultetets vårseminar på Solstrand i går kveld.  Informatikk fikk prisen – i skarp konkurranse med sterke søknader fra andre institutter – for sitt arbeid med å legge til rette for arbeidstakere fra utlandet.  Mange av våre miljøer har svært mange arbeidstakere fra andre land og kulturer, særlig blant stipendiatene. Det er derfor svært viktig å ha et godt apparat for å introdusere utenlandske medarbeider til norsk arbeidsliv- dette har Institutt for Informatikk !  Vi gratulerer med prisen og håper den inspirerer til videre HMS arbeid ved Informatikk og de øvrige institutter.

Stengt for kommentarer.

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.