Vellykket kollisjon ved verdens største partikkelakselerator !

I dag lykkes endelig CERN med å gjennomføre sin første kollisjon i Large Hadron Collider (LHC) etter mange utsettelser. “It’s a great day to be a particle physicist,” sier CERNs generaldirektør professor Rolf Heuer i en kommentar til CERNs egen nettside.

CERN er et av verdens største grunnforskningslaboratorier og viser at vår kultur fortsatt er interessert i og evner å investere betydelig summer for å avklare sentrale spørsmål i naturen. Vår egen Gruppe for subatomær fysikk har betydelig aktiviteter rettet mot LHC akseleratoren ved CERN – vi gleder oss med partikkelfysikerne ved UiB som har sett frem til denne dagen med store forventninger !

Stengt for kommentarer.

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.