NIFU STEP: ”Forskningsvilkår ved norske universiteter i et internasjonalt perspektiv

Onsdag forrige uke arrangerte fagforeningene innen forskning og høyere utdanning konferansen «Forskervilkår under press?». Utgangspunktet for konferansen var NIFU STEPS repport ”Forskningsvilkår ved norske universiteter i et internasjonalt perspektiv”. I en pressemelding i forbindelse med konferansen uttaler statsråd Tora Aasland at ”bruken av midlertidige ansettelser innenfor universiteter og høyskoler skal ned”.

I pressemeldingen heter det videre at:
Departementet gjorde det allerede høsten 2009 klart for institusjonene at det er et mål å redusere omfanget av midlertidige tilsettinger”., og stilte krav om at fra og med rapporteringen for 2010 må de redegjøre for hva de gjør for å oppnå dette. På dette området vil det derfor være meget sterk styring fra departementet framover.
Det er forskjellig lovregulering for midlertidighet for ulike sektorer. Etter arbeidsmiljøloven er det begrensede muligheter til å foreta midlertidige tilsettinger, men det vurderes som saklig å redusere arbeidsstokken når en bedrift mister inntekter og går mot underskudd.”

Det er uomtvistelig arbeidsgivers ansvar å sørge for at alle ansattes arbeidsforhold er i samsvar med gjeldende regler. Dersom vi som forskningsnasjon skal kunne konkurrere internasjonalt om begrensede forskerresurser blir det i tillegg viktig å tilby så attraktive arbeidsforhold som mulig. Vi bør derfor benytte denne anledningen å se arbeidstid og tilsetningsforhold i en bredere sammenheng, hvor rekruttering og tilsetting, karriere og mobilitet gjøres til konkurransefortrinn for norsk forskning !

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.