’Excellent’ romforskning ved UiB !

‘This is an internationally leading space instrumentation group’ skiver komiteen som evaluert norsk fysikkforskning om Romfysikk-gruppen ved UiB. Gruppen ble, som den eneste ved UiB, vurdert til å være ’excellent’ i forskningsrådets evaluering. Til Hubro sier professor Nikolai Østgaard at suksessen skyldes en blanding av teft, faks og hard arbeid. Dersom begrepet ’teft’ innbefatter høy kompetanse og rikelig med kunnskap gir jeg Østgaard rett i analysen av suksessen – gratulasjoner til Østgaard og hans medarbeidere !

Det er hyggelig at vårt eget forskningsmagasin Hubro vier Romfysikkgruppen oppmerksomhet; ikke mindre hyggelig er det at ukemagasinet Teknisk Ukeblad også anerkjenner Romfysikk-gruppens innsats gjennom et oppslag denne uken. På spørsmål fra TU’s journalist om hva romforskningen kan brukes til svarer masterstudent Ragnhild Hansen – også kjent fra UiBs fysikkshow – at: ”en må ha mot til å satse for å kunne utvikle ny kunnskap”. Romfysikkgruppen har åpenbart ikke bare kunnskapsrike medarbeidere, men også særdeles reflekterte studenter!

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.