Rektorene etterlyser politisk mot !

Under tittelen ’Vær modig !’ skriver rektorene ved våre sju  universiteter, anført av Ole Petter Ottersen ved UiO, vår egen Sigmund Grønmo og NTNU’s Torbjørn Digernes at det ’knaker i grunnvollene for norske universitetet og høyskoler.’ De viser til Handlingsromutvalgets rapport som konkludere med at styrket grunnfinansiering er avgjørende dersom sektoren skal kunne løse sine oppgaver tilfredsstillende. Dette står å lese i dagens Aftenposten.  

Direktøren for Statistisk Sentralbyrå (SSB), Øystein Olsen, har tidligere uttalt at en større andel av oljeinntektene burde benyttes til forskning og utvikling. Her er rektorkollegiet helt på linje med SSB-direktøren når de sier at: ’Handlingsregelen innebærer at man skal prioritere investeringer av avgjørende betydning for utviklingen av fremtidens samfunn.’ Betydelige investeringer i forskning, utvikling og utdanning er helt avgjørende dersom vi skal etablere en sterk kunnskapsbasert industri til erstatning for olje- og gasseventyret !

I timene før regjeringens budsjettkonferanse på Thorbjørnrud,  Jevnaker, signaliserer finansministeren et svært stramt budsjett for 2011 og presiserer at  nå skal en tilbake til 4-prosentregelen for oljepengebruk.

Rektorkollegiet skiver at statsråd Tora Aasland ’sluttet seg til mange av hovedpunktene’ i Handlingsromsutvalgets rapport. Da gjenstår det se om statsrådens argumenter og sterkt begrensede taletid under regjerningens budsjettkonferanse er tilstrekkelig til å overbevise statsministeren, finansministeren og partilederne om at forskning- og utdanningssektoren er så viktig for utviklingen av fremtidens samfunn til at sektoren skjermes for strammere budsjetter i 2011.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.