30% flere årsenheter enn basisfinansierte studieplasser i 2009

I 2009 hadde fakultetet vårt drøyt 1100 basisfinansierte studieplasser, mens vi i virkeligheten produserte 1440 årsenheter; altså ca 30% flere enn det basisfinansieringen tilsier.  I tillegg er svært mange av våre studier dyre ved at de krever avanserte laboratorier og kostnadsintensive feltarbeider.

Da statssekretær Kyrre Lekve besøkte UiB og MNT-konferansen tidligere i år påpekte han at de økende ungdomskullene er svaret på et skrikende behov for kompetansearbeidskraft i Norge.  I lys av denne utviklingen forventer myndighetene en økning i antall studenter på 30-40 000 i løpet av de nærmeste 3-5 årene.

Dersom vi skal evne å øke antall studieplasser må vi først få dekket de reelle kostnader knyttet til de studier og studenter vil allerede har; deretter må nye studieplasser fullfinansieres fra dag én.  Det er ikke aktuelt å redusere på studiekvalitet og faglig innhold for i stedet å øke utdanningsvolumet !

Stengt for kommentarer.

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.