Vellykket besøk av olje- og energiministeren

Samme dag som UiB signerte intensjonsavtale om forskning og utdanning i Malaysia i nærvær av kronprinsen, statsråd Giske og statssekretær i olje- og energidepartementet Kåss, besøkte olje og energiminister Riis-Johansen UiB. Hensikten var bl. annet å gjøre seg kjent med vår petroleumsutdanning.

Vårt fakultets satsning innen olje, gass og energi omfatter mange miljøer ved flere institutter, i tillegg til senter for fremragende forskning – dette gjør olje, gass og energi til et sentralt område ved fakultetet. I tillegg har vi tung forskningsaktivitet knyttet til miljøaspekter av olje- og gassutvinning og utslipp av klimagasser. Energifeltet representerer en strategisk fortrinn for vårt universitet – det er derfor sentralt at virksomheten er en helhetlig og integrert satsning ved fakultetet.

Viserektor Atakan, som var ansvarlig for besøket fra UiB’s side, raporterer at statsråden var svært godt fornøy med besøket og at han var meget imponert over hva vi har etablert og oppnådd innen forskning og utdanning på området. Dette fordrer kunnskapsrike og dedikerte forskere, lærere og ikke minst interesserte og motiverte studenter – det har vi !

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.