Et internasjonalt synelig universitet

UiB skal være et internasjonalt synelig universitet – dette er en uttalt strategi fra rektor. Utstrakt samarbeid med utenlandske universiteter er en sentral del av vĂĄr internasjonale profil.

I denne uken signerte viserektor for internasjonale relasjoner Astrid Andresen en intensjonsavtale om forsknings- og undervisningssamarbeid med PETRONAS-universitetet i Kuala Lumpur i forbindelse med kronprinsparets offisielle besøk til Malaysia. Avtalen omhandler i første rekke gassutvinning og lagring av CO2, men kan senere utvides til andre områder innen energiforskning. Avtalen bygger på et allerede eksisterende forskningssamarbeid mellom prof. Bjørn Kvamme, IFT, og kolleger ved PETRONAS.

Vårt fakultet har mange avtaler med utenlandske forsknings- og utdanningsinstitusjoner uten at disse har dratt nytte av kongehuset og statsråder som døråpnere. Vanligvis inngår ikke norske universiteter i offisielle delegasjoner til utlandet – kanskje fordi vi ikke har sett nødvendigheten og nytten av å delta. At UiB deltok i forbindelse med det offisielle besøket ble lagt merke til. Forskning og utdanning – og ikke bare norsk næringsliv og kultur – bør få en naturlig plass når internasjonale relasjoner skal styrkes ved senere offisielle besøk.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.