Regjeringens realfagsstrategi nå tilgjengelig på nett !

Kunnskapsdepartementet la i denne uken frem rapporten Realfag for framtida, 2010-2014. Du kan laste ned rapporten ved å benytte linken til høyre på bloggsiden merket ’Realfagsstrategi’. 

I en pressemelding skiver Kunnskapsdepartementet at de vil bruke rundt 200 millioner kroner årlig på spesifikke realfagstiltak. Blant annet settes det av 85 millioner til videreutdanning av lærere i realfag, vitensentrene tilgodeses med 22 millioner, samt midler til avskriving av studiestøtte til mastergrad i realfag.

’I tillegg kommer milliardbeløp til forskning og studieplasser innenfor matematikk, naturfag og teknologi’, heter der videre i departementets pressemelding.  Regjeringen starter i disse dager sitt budsjettarbeid – vi fester lit til at disse positive signalene også følges opp med reelle budsjettøkninger til realfaglig forskning og høyre utdanning.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.