Direktøren for Statistisk Sentralbyrå vil ha mer penger til forskning

I forbindelse med presentasjon av ‘Økonomisk utsyn over året 2009’ tar Øystein Olsen, direktøren for Statistisk Sentralbyrå, denne uken til orde for å bruke større deler av oljeinntektene til forskning og utvikling enn det tidliger. Anbefalingene tar i første rekke utgangspunkt i vårt behov for ny, konkurransedyktig næringsvirksomhet når oljen tar slutt.

Svært mange av oss er av samme formening som direktøren for Statistisk Sentralbyrå; Norge har unike økonomisk forutsetninger for å utvikle den kunnskap og kompetanse som skal sikre vekst og velstand i årene som kommer – dette er en anledning som vi skylder fremtidige generasjoner å utnytte.

Skriv et svar

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.