Konkrete målsetninger i Regjeringens strategiske plan for realfagene

Kunnskapsdepartementet vil i samarbeid med hele utdanningssystemet og arbeids- og n√¶ringslivet fortsette innsatsen for √• bedre oppl√¶ring i realfagene og √łke rekrutteringen til studier og yrker i realfag og teknologi, skriver statsr√•dene Aasland og Halvorsen i forordet til regjeringens strategi forstyrking av realfagene ‚ÄôRealfag for framtiden‚Äô som om kort tide legges frem.

¬†Strategiplanen konsentrerer seg om fire delm√•l for den h√łyere utdanning:

* √łke antall uteksaminerte kandidater med minst 15% i perioden 2010-2014

* styrke fagdidatikken

* √łkt kvalitet i realfaglig og teknologisk utdannelse

* √łke utdannelsens samfunnsrelevans

Innen forskning √łnsker regjeringen √•:

* bedre forskningskvaliteten på strategiske områder

* fremme næringsrelevant forskning

* √łke andelen dr.gradsstipendiater som disputerer innen 6 √•r til 85 %

Dette er konkrete¬†m√•lsetninger og forventninger til universitetene og h√łgskolene; for v√•rt fakultet er dette viktige innspill til arbeidet med v√•r egen strategiske plan for realfagene som skal utarbeides i tiden fremover.

Stengt for kommentarer.

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.