Hele dekanatet er på plass !

I fakultetsstyremøte den 17. februar ble Lise Øvreås, Institutt for biologi, utnevnt til prodekan og Helge Dahle, Matematisk institutt, utnevnt til visedekan ved fakultetet. Gratulerer til begge to ! Da er endelig hele dekanatet på plass.  Lise Øvreås vil fungere som stedfortredende dekan når dette er aktuelt.  Dekanatet ønsker å arbeide som et team og i nært samarbeid og dialog med instituttledergruppen samt leder av fakultetssekretariatet.

Stengt for kommentarer.

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.