Velkommen til dekanbloggen

Velkommen til dekanbloggen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet! Jeg håper at bloggen kan bli en nyttig kanal for informasjon og meningsutveksling mellom studenter og ansatte og dekanatet ved fakultetet vårt. Ditt bidrag er ønsket !

Dag Rune Olsen

Stengt for kommentarer.

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.